Увійти Пошук
Асоціація
"Українські електроніка, комп'ютери,
касові апарати"

Судова практика: ВС про припинення з 06.07.95 р. дії Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»

> > > Судова практика: ВС про припинення з 06.07.95 р. дії Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»

Об’єктивна сторона обох порушень, як визначеного абзацом третім ст. 1 Указу, так і визначеного п. 1 частини першої ст. 17 Закону про РРО, фактично полягає в одних і тих самих діях.

Метою постановлення Указу було врегулювання відносин щодо належного обліку готівкових операцій суб’єктами підприємницької діяльності, які до цього не були належним чином урегульовані іншими законодавчими актами, а термін його дії обмежувався прийняттям цього Закону.
Оскільки внаслідок прийняття Закону про РРО ці правовідносини врегулював законодавчий орган, то Указ припинив дію як у частині визначення складу такого правопорушення як неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки, так і в частині встановлених за таке правопорушення санкцій, його положення уже не могли застосовуватися.
Йдеться про незастосовність до спірних правовідносин положень абзацу третього ст. 1 Указу, а також про неможливість їх застосування в правовідносинах, що виникли після набрання чинності Законом про РРО.

/постанова ВС від 20.05.2020 р. у справі № 1340/3510/18/

За матеріалами правових позицій Верховного Суду  щодо юрисдикції спорів та порушення норм матеріального права

Джерело: "Вісник"

http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100020508-sudova-praktika-vs-pro-pripinennya-z-06-07-95-r-diyi-ukazu-prezidenta-ukrayini-pro-zastosuvannya-shtrafnikh-sanktsiy-za-porushennya-norm-z-regulyuvannya-obigu-gotivki

Підписуйтесь на наш Telegram канал Асоціація УкрЕККА

16.10.2020
Регіональні осередки
Учасниками ассоціації "УкрЕККА" є більше трьохсот компаній з усієї України.